FAQ - Najčešće postavljena pitanja

Q? Šta znači dvogodišnja garancija?

A.

Dvogodišnja garancija se odnosi na sve kvarove mehanickih sklopova ili deformacije nastale usled lošeg kvaliteta materijala ili greške pri izradi ili montaži opreme.

Garancija se ne odnosi na kvarove nastale usled nepravilnog korišcenja opreme.

Q? Koje su podloge za igrališta najpogodnije?

A.

Cesto su podloge za decija igrališta problem za investitore koji bi za opremanje igrališta opremom trebali da plate cesto manje nego za izradu adekvatne podloge.

Najpogodnije podloge za decija igrališta su podloge izradjene od ploca ili livene reciklirane gume u debljinnama od 30 do 100 mm.

Debljine podloga su direktno srazmerne maksimalnoj visini sa koje dete može da padne na podlogu.

Q? Da li su ova igrališta bezbedna?

A.

Sva oprema Gepetto je proizvedena u skladu sa važecim evropskim standardom za bezbednost opreme za decija igrališta EN 1176.

Pored implementacije evropskih standarda koristili smo i iskustva specificna za naše podrucije i primenili ih.

Osim projektantskih uslova pri projektovanju opreme koristimo i materijale koji su najbezbedniji po pitanju svakodnevne upotrebe,

ali i upotrebe nakon nastalog fizickog oštecenja.